Privacy Policy

  1. Home
  2. |
  3. Privacy Policy

Privacy- en cookiestatement
Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.
Doeleinden van gebruik
Anna de Kok Personal Training (hierna ook: Anna de Kok Personal Training) verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (vi) het uitvoeren van analyses en (vii) het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Anna de Kok Personal Training samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Anna de Kok Personal Training, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Anna de Kok Personal Training en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.
Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Anna de Kok Personal Training bestaande overeenkomst kunt u per e-mail of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Anna de Kok Personal Training kunt u bellen met telefoonnummer 06 39 68 22 16, een brief sturen naar Anna de Kok Personal Training, Oosterstraat 29-1 9711 NP te Groningen, of een e-mail sturen via info@annadekok.nl 

PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT
onze website http://www.annadekok.nl.
Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Anna de Kok Personal Training gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Anna de Kok Personal Training mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.
Anna de Kok Personal Training gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Zowel Anna de Kok Personal Training als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen.
Er bestaan verschillende soorten cookies. Op de website is een overzicht waarin (i) de gebruikte cookies worden opgesomd (ii) wie de cookie plaatst (Anna de Kok Personal Training of een derde partij met een link naar de website van de derde partij) (iii) het doel van het betreffende cookie en (iv) de bewaartermijn.
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

De veiligheid van uw persoonsgegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Contact 
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Anna de Kok Personal Training, Oosterstraat 29-1 9711 NP te Groningen

_____________________________

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van www.annadekok.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Anna de Kok Personal Training bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende
gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

____________________________

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

______________________________

Website / cookies
Wanneer u onze website bezoekt wordt daarvan informatie geregistreerd. Wij gebruiken hiervoor
technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Beveiliging
Anna de Kok Personal Training neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaart
Anna de Kok Personal Training via de door u gekozen gebruikersnaam, de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij
bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen
contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een
overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons afneemt.
Anna de Kok Personal Training zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij
dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit
wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van www.annadekok.nl
kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
www.annadekok.nl zijn verbonden. Anna de Kok Personal Training kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring
van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Anna de Kok Personal Training behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

DE VOLGENDE STAP?
Wij staan voor je klaar om je te helpen!

Wil jij fit zijn en je weer vrolijk, zelfverzekerd en vertrouwd voelen in jouw eigen lijf? Plan dan nu een vrijblijvende afspraak met ons in.

Ja dat wil ik!
Personal Training
Links
Neem contact met ons op

Jouw resultaat is onze handtekening. Dus wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij je doel kunt halen. We geven je alle tools die je nodig hebt voor een optimaal resultaat. Jij hoeft nergens meer over na te denken. Dat doen wij voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen is naar de trainingen gaan, je houden aan verder gemaakte afspraken/adviezen en vooral heel erg genieten van het voortgangsproces.

Neem contact met ons op