Privacy Policy

Privacy- en cookiestatement
Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.
Doeleinden van gebruik
Anna de Kok Personal Training (hierna ook: Anna de Kok Personal Training) verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (vi) het uitvoeren van analyses en (vii) het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Anna de Kok Personal Training samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Anna de Kok Personal Training, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Anna de Kok Personal Training en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.
Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Anna de Kok Personal Training bestaande overeenkomst kunt u per e-mail of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Anna de Kok Personal Training kunt u bellen met telefoonnummer 06 83 65 35 58, een brief sturen naar Anna de Kok Personal Training, Oosterstraat 29-1 9711 NP te Groningen, of een e-mail sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT
onze website http://www.annadekok.nl.
Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Anna de Kok Personal Training gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Anna de Kok Personal Training mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.
Anna de Kok Personal Training gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Zowel Anna de Kok Personal Training als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen.
Er bestaan verschillende soorten cookies. Op de website is een overzicht waarin (i) de gebruikte cookies worden opgesomd (ii) wie het cookie plaatst (Anna de Kok Personal Training of een derde partij met een link naar de website van de derde partij) (iii) het doel van het betreffende cookie en (iv) de bewaartermijn.
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.
De veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.annadekok.nl
Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Anna de Kok Personal Training, Oosterstraat 29-1 9711 NP te Groningen