Disclaimer

De door www.annadekok.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Anna de Kok Personal Training is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van de website door toedoen van derden (providers). Anna de Kok Personal Training en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.Anna de Kok Personal Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Anna de Kok Personal Training worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Anna de Kok Personal Training. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Anna de Kok Personal Training omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing

NB! De genoemde, behaalde dan wel beoogde resultaten op deze pagina kunnen per persoon verschillen en geven zodoende geen garantie op een daadwerkelijke positief of verbeterd resultaat na of door het volgen van enig programma bij of van Anna de Kok Personal Training.